Το όχημά σας

Παρακαλούμε επιλέξτε το όχημα που σας ενδιαφέρει:
 

Επιλογή Διανομέα

    1. Αναζήτηση με βάση

Εισαγωγή στοιχείων

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πιο κάτω πεδία, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

(*) Υποχρεωτικά Πεδία

Τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον αντίστοιχο υπεύθυνο επεξεργασίας όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας περί ιδιωτικότητας και για τα στοιχεία επικοινωνίας μας, παρακαλούμε δείτε εδώ.

 

Μείνετε σε επαφή!

Θα ήθελα να λαμβάνω περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας μέσω:

και, επιλέγοντας τουλάχιστον έναν από αυτούς τους τρόπους, συμφωνώ με την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων όπως περιγράφεται στη Δήλωση Συγκατάθεσης.

Έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου οποιαδήποτε στιγμή (για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε δείτε εδώ). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Παρακαλούμε όπως διορθώσετε τα τονισμένα πεδία και προσπαθήσετε πάλι

Close

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 

Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για εξατομικευμένο μάρκετινγκ και έρευνες αγοράς από την εταιρεία Opel Ελλάς Α.Ε.Ε., Λεωφ.Κηφισίας 56 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα και την Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany, με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας.

 

Τα δεδομένα μου θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και θα κοινοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς στους παρακάτω αποδέκτες:

 

Δεδομένα / Σκοπός(οί) / Αποδέκτης(ες)

 

 

- Δεδομένα: - Στοιχεία ταυτοποίησης & επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) και σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς (π.χ. στο πλαίσιο αιτημάτων σας ή σε σχέση με αυτά)

 

- Σκοπός(οί):

 Εξυπηρέτηση πελατών:

π.χ. προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, πληροφορίες για (τεχνικές) ενημερώσεις που σχετίζονται με το όχημά μου/με όχημα που με ενδιαφέρει ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες οχήματος, ειδοποιήσεις για ημερομηνίες συντήρησης/επιθεώρησης/σέρβις ή παροχή οδικής βοήθειας.

Πληροφορίες πελάτη:

Επικοινωνία π.χ. για καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα, προσφορές χρηματοδότησης και χρονομίσθωσης, προσφορές σέρβις, επιθεώρησης και συνεργείου από διανομέα, για τη λήξη σύμβασης χρηματοδότησης ή χρονομίσθωσης ή για μέτρα ποιοτικής βελτίωσης του οχήματός μου.

Διαφημιστική προώθηση:

Ατομική ή εξατομικευμένη διαφημιστική προώθηση προσφορών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Έρευνες ικανοποίησης πελατών:

Επικοινωνία μετά την αγορά/το σέρβις, π.χ. σχετικά με την ικανοποίησή μου από το όχημά μου και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

 

- Αποδέκτης(ες): - Η Opel Automobile GmbH και η Opel Ελλάς Α.Ε.Ε. κοινοποιούν τα προσωπικά μου δεδομένα στους αντίστοιχους εκτελούντες την επεξεργασία, οι οποίοι ασχολούνται με υπηρεσίες πληροφορικής που σχετίζονται με ενέργειες μάρκετινγκ/έρευνας αγοράς, διεκπεραίωσης και υποστήριξης. Η Opel Automobile GmbH και η Opel Ελλάς Α.Ε.Ε. κοινοποιούν επίσης τα προσωπικά μου δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής (GM Holdings LLC, Michigan, ΗΠΑ), ο οποίος βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και, κατά συνέπεια, σε χώρα η οποία δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας, υπάρχουν όμως επαρκή μέτρα διασφάλισης, τα οποία στην προκείμενη περίπτωση είναι οι αντίστοιχες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ. Για να λάβω αντίγραφο, μπορώ να στείλω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacyrights@opel.com.

 

Συμφωνώ ότι η Opel Ελλάς Α.Ε.Ε. και η Opel Automobile GmbH θα χρησιμοποιούν τα παραπάνω δεδομένα μου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ακριβής ταυτοποίησή μου και να μου προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και εμπειρία, καθώς και να αποφεύγουν ασυνέπειες σε σχέση με τους αναφερόμενους σκοπούς. Τα μέρη αυτά χρησιμοποιούν επιχειρησιακούς κανόνες για την αντιστοίχιση και συγχώνευση διαδικασιών, ώστε να ανιχνεύουν πιθανές αντιστοιχίσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων εγγραφών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και συστήματα (π.χ. μέσω αιτημάτων που υποβάλλονται στην Opel στο διαδίκτυο, συμμετοχής σε εκδηλώσεις μάρκετινγκ της Opel ή χρήσης του myOpel) και έτσι να επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας μοναδικής βασικής καρτέλας πελάτη.

 

Τα προσωπικά μου δεδομένα θα αποθηκευτούν για τους παραπάνω σκοπούς, για τρία περαιτέρω χρόνια από την τελευταία επικοινωνία με την Opel.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται βάσει της συγκατάθεσης την οποία δηλώνω με το παρόν (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR ).

 

Έλαβα γνώση των δικαιωμάτων μου που σχετίζονται με το Απόρρητο και των στοιχείων επικοινωνίας που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου & Cookies.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το Απόρρητο, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου & Cookies.

 

 

Close

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς και την Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Γερμανία) με την ιδιότητα των υπευθύνων επεξεργασίας, για σκοπούς ικανοποίησης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων σας και - όταν απαιτείται - για εξατομικευμένο μάρκετινγκ και έρευνες αγοράς ως εξής:

 

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) εάν συναινέσετε σε αυτό ή/και σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) β) του Κανονισμού GDPR σε περίπτωση αιτημάτων μέσω διαδικτύου.

 

Εμείς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 

Δεδομένα / Σκοπός(οί) (τα υποχρεωτικά δεδομένα σημειώνονται με *)

 

1.

- Δεδομένα: Στοιχεία ταυτοποίησης & επικοινωνίας: Πληροφορίες επικοινωνίας: Φύλο, προσφώνηση*, όνομα* , επώνυμο*, οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*

- Σκοπός: Για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας – αίτημα test drive, αίτημα προσφοράς, αίτημα service, αίτημα αποστολής newsletter, γενικά αιτήματα.

 

Ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας, μπορεί να απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία:

 

α.

- Δεδομένα: Πληροφορίες για το μοντέλο ενδιαφέροντος: μοντέλο, στυλ αμαξώματος, επίπεδο εξοπλισμού, κινητήρας

- Σκοπός: Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα test drive και το αίτημα προσφοράς που έχετε υποβάλει

 

β.

- Δεδομένα: Στοιχεία οχήματος πελάτη: Αριθμός πλαισίου (VIN), αριθμός κυκλοφορίας, μοντέλο οχήματος πελάτη, τύπος καυσίμου οχήματος πελάτη, ημ/νία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, ένδειξη χιλιομετρητή, ημερομηνία/ώρα παράδοσης οχήματος, ημερομηνία/ώρα παραλαβής, τύπος σέρβις*, αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, προτιμώμενος τρόπος επικοινωνίας

- Σκοπός: Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα service που έχετε υποβάλει

 

γ.

- Δεδομένα: Σχόλια, είδος αιτήματος*

- Σκοπός: Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα service ή το γενικό αίτημα που έχετε υποβάλει

 

δ.

- Δεδομένα: Πληροφορίες χρηματοδότησης: διάρκεια χρηματοδότησης, προκαταβολή, ασφάλεια υπολειπόμενης πίστωσης

- Σκοπός: Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα προσφοράς για μεταχειρισμένο όχημα που έχετε υποβάλει

 

ε.

- Δεδομένα: Διανομέας Opel που έχετε επιλέξει

- Σκοπός: Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα test drive, το αίτημα προσφοράς (για καινούργιο και μεταχειρισμένο όχημα) ή το αίτημα service που έχετε υποβάλει

 

2.

- Δεδομένα: Δεδομένα εταιρικών πελατών - Μέγεθος στόλου, δομή στόλου (επιβατικά οχήματα ή επαγγελματικά οχήματα), ευθύνη (χρήστης ή εργαζόμενος με δικαίωμα επιλογής), πληροφορίες εάν περιλαμβάνονται ήδη οχήματα Opel στο στόλο

- Σκοπός: Για να ικανοποιήσουμε το γενικό σας αίτημα που σχετίζεται με υπηρεσίες πελατών, υπηρεσίες χρηματοδότησης, προϊόντα Opel και θέματα σχετιζόμενα με επιχειρήσεις

 

3.

- Δεδομένα: Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ - όταν απαιτείται - Προσφώνηση, όνομα*, επώνυμο*, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*, αριθμός τηλεφώνου και σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς (στο πλαίσιο των αιτημάτων σας ή σε σχέση με αυτά – βλ. δεδομένα στην ενότητα 1 α - ε)

- Σκοπός:

Εξυπηρέτηση πελατών:

π.χ. προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, πληροφορίες για (τεχνικές) ενημερώσεις που σχετίζονται με το όχημά μου/με όχημα που με ενδιαφέρει ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες οχήματος, ειδοποιήσεις για ημερομηνίες συντήρησης/επιθεώρησης/σέρβις ή παροχή οδικής βοήθειας.

Πληροφορίες πελάτη:

Επικοινωνία π.χ. για καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα, προσφορές χρηματοδότησης και χρονομίσθωσης, προσφορές σέρβις, επιθεώρησης και συνεργείου από διανομέα ή για μέτρα ποιοτικής βελτίωσης του οχήματος.

Διαφημιστική προώθηση:

Ατομική ή εξατομικευμένη διαφημιστική προώθηση προσφορών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Έρευνες ικανοποίησης πελατών:

Επικοινωνία μετά την αγορά/το σέρβις, π.χ. σχετικά με την ικανοποίησή μου από το όχημά μου και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

 

4.

- Δεδομένα: Πληροφορίες που συλλέγουμε με cookies

- Σκοπός: Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 7  για λεπτομερείς πληροφορίες

 

Τα παραπάνω στοιχεία δεδομένων που σημειώνονται με * στην ενότητα 1-4 είναι υποχρεωτικά και απαιτούνται για να ικανοποιηθεί το αίτημά σας. Συνεπώς υποχρεούστε να παρέχετε αυτά τα δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα δεδομένα, δεν θα μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Με βάση τη συμπεριφορά χρήστη κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο σας προσφέρεται ένα test drive ή ένα κουπόνι για το μοντέλο που σας ενδιαφέρει. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Ενότητα 7 για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για τους παραπάνω σκοπούς, για τρία περαιτέρω χρόνια από την τελευταία επικοινωνία με την Opel.

 

Αποδέκτες

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς στους παρακάτω αποδέκτες:

 

Δεδομένα / Σκοπός(οί) / Αποδέκτης(ες)

 

- Δεδομένα:  

  1. Στοιχεία ταυτοποίησης & επικοινωνίας που σχετίζονται με: Πληροφορίες για το μοντέλο ενδιαφέροντος, Στοιχεία οχήματος πελάτη, Σχόλια, Πληροφορίες χρηματοδότησης, Διανομέα Opel που έχετε επιλέξει  

  2. Δεδομένα εταιρικών πελατών  

  3. Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ - όταν απαιτείται -

 

- Σκοπός(οί): Για να ικανοποιούμε αιτήματα πελατών/υποψήφιων πελατών, για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, ενημέρωσης πελατών, διαφήμισης και για έρευνες ικανοποίησης πελατών

 

- Αποδέκτης(ες): Εμείς και η Opel Automobile GmbH κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους αντίστοιχους εκτελούντες την επεξεργασία (παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ) για να υποστηρίζουμε τη διεκπεραίωση των αναφερόμενων σκοπών.

 

Συγκεκριμένα, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών:

 

MRM McCann GmbH

Großer Hasenpfad 44

60598 Frankfurt

 

Conteam Below GmbH

Am Brand 41

55116 Mainz

 

Όταν απαιτείται, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο Διανομέα Opel που έχετε επιλέξει.

 

Κοινοποιούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής (GM Holdings LLC, Michigan, ΗΠΑ), ο οποίος βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και κατά συνέπεια, σε χώρα η οποία δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας, υπάρχουν όμως επαρκή μέτρα διασφάλισης, τα οποία στην προκείμενη περίπτωση είναι οι αντίστοιχες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ. Για να λάβετε αντίγραφο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacyrights@opel.com.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το Απόρρητο, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου & Cookies