Ваше возило

Ве молиме изберете го возилото за кое сте заинтересирани:

Ваши податоци

Ве молиме извесете не со цел натамошен контакт со Вас:

Вашиот Дилер

  • Аутомакедонија АД Скопје
    16 Македонска бригада бp. 2, 1000 Скопје

Ваша приватност

 

Ве молиме корегиратјте ги одбележените полиња и обидете се повторно.

Close

Изјава за приватност

 

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ

Информации за обработка на личните податоци

Вашите лични податоци ќе ги се обработуваат за да се употребат во исполнување на вашето барање Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia од страна на Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Германија и, доколку е применливо, вашиот избран партнер на Opel како контролори на следниов начин:

Обработката на податоци е врз основа на чл. 6 (1) (б) од GDPR (Закон за заштита на лични податоци) и согласно важечките прописи во Република Македонија.

Ние како контролори ги обработуваме вашите лични податоци на следниов начин:

 

Податоци / Намена, цел (задолжителните податоци се означуваат со *)

 

1. Идентификација и контакт детали

- Податоци: (Име*, е-пошта*, тел. бр., поштенска адреса (*ако е применливо))

- Намена, цел: Контакт, комуникација и исполнување барања; регистрација/откажување регистрација за билтен

 

2.

- Податоци: Модел или интереси*

- Намена, цел: Исполнување барања

 

3.

- Податоци: Избран партнер на Opel*

- Намена, цел: Исполнување барања

 

4.

- Податоци: Интерес за лизинг / финансирање (*ако е применливо)

- Намена, цел: Исполнување барања

 

5.

- Податоци: Податоци за возилото*, бр. на шасија*, датум на прва регистрација, регистарски број/регистарски таблички, читање на километражата, датум/време за оставање на возилото, датум/време за земање, тип на услуга*, заменски автомобил

- Намена, цел: Услуга Исполнување барања

 

6.

- Податоци: Тип на прашање

- Намена, цел: Контакт Исполнување барања

 

Податоците обележани со * наведени погоре се задолжителни и договорно барање. Затоа сте обврзани да ги обезбедите податоците. Во случај да не ги доставите податоците, не можеме да го исполниме вашето барање.

Податоците наведени погоре ќе се чуваат три години по престанокот на договорната обврска.

Примачи

Ги споделуваме вашите лични податоци со следните примачи:

 

Податоци / Намена, цел / Recipient(s)

 

- Податоци:

1. Идентификација и контакт детали

(Име*, е-пошта*, тел. бр., поштенска адреса (*ако е применливо)) Модел или интереси* Избран партнер на Opel* Интерес за лизинг / финансирање (*ако е применливо) Податоци за возилото*, бр. на шасија*, датум на прва регистрација, регистарски број/регистарски таблички, читање на километражата, датум/време за оставање на возилото, датум/време за земање, тип на услуга*, заменски автомобил

2. Податоци за идентификација и контакт (имe*, тел. бр.)

3. [внесете податоци / категорија кои се обезбедуваат на финансиската банка во случај на финансирање, лизинг, барање за понуда?]

 

- Намена, цел:

1. Исполнување барања

2. Следење на реализацијата

3. Заради обавување на финансијки/лизинг услуги и поврзани барања

 

- Recipient(s):

1. Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia ги споделуваат вашите лични податоци со соодветните ангажирани обработувачи за администрација и поддршка на наведените цели.

Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia, исто така, ги споделуваат вашите лични податоци со соодветниот давател на ИТ-услуги (GM Holdings LLC, Мичиген, САД), кој се наоѓа надвор од Европската Економска Зона (ЕЕЗ) и затоа во земја без соодветно ниво на заштита на податоците. Не постои одлука за адекватност на онаа на Европската комисија, но постојат соодветни заштитни мерки, кои во овој случај се соодветни за стандардните договорни клаузули на ЕУ (EU SCC). За да добиете копија, ве молиме испратете е-пошта на PrivacyRights@opel.com.

2. TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

3. внесете име на финансирање банка, адреса, итн /

Забелешка: Доколку банката или понатамошните приматели се наоѓаат надвор од ЕЕА, додадете јазик како што е опишано подолу]

Примачот [внесете го името] се наоѓа надвор од Европската економска област (ЕЕА) и затоа во земја без соодветно ниво на заштита на податоците.

[Доколку постои одлука за соодветност на Европската комисија, ве молиме внесете: Постои одлука за соодветност на Европската комисија (видете http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm ).]

 

За повеќе информации, видете ја нашата Политика за приватност и колачиња.