Попълнете своите данни

задължителни полета*

Изберете своя дилър

    1. Търсене по

Опишете своя автомобил

  1. Номера на шасито може да се намери в документите на автомобила. Пример: W0L09627595628576

Предпочитана дата за оставяне на автомобила:

Предпочитано време за вземане на автомобила:

Изберете услуга

  1. Максимум 800 знака.

1 възможно е допълнително таксуване

Изпратете запитване

Вашите лични данни ще бъдат обработени от съответния контрольор, както е описано в Декларацията за поверителност. За повече информация относно правата Ви свързани с поверителността и за начините за контакт с нас вижте тук.

 

Поддържайте връзка!

 

Бих искал да получавам допълнителна информация за вашите продукти и услуги чрез

Моля коригирайте маркираните полета и опитайте отново.

Close

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

 

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за индивидуализиран маркетинг и проучване на пазара от [ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“, бул. „Драган Цанков“ №36, София] и Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Германия, в качеството си на администратори.

 

 

Данните ми ще бъдат обработени и споделени за изброените по-долу цели със следните получателиs:

Дата / Цел(и) / Получател(и)

 

- Дата: Идентификация и данни за връзка (например име, имейл адрес, телефонен номер) и свързаната с тях информация (например като част от / във връзка с Вашите искания)

 

- Цел(и):

Обслужване на клиенти: напр. покани за събития, информация за (технически) актуализации, отнасящи се до моят автомобил / автомобил представляващ интерес, или до каквито и да било услуга за автомобили, уведомяване за срокове за поддръжка / инспекция / обслужване или помощ при повреда.

Информация за клиента: Контакт за напр. комуникации за нови и употребявани автомобили, оферти за финансиране и лизинг, услуги от дилъри, инспекции и семинари, край на финансов или лизингов договор или мерки за подобряване на моят автомобил.

Реклама: Индивидуална или персонализирана реклама на оферти, продукти и услуги.

Изследвания на удовлетвореността на клиентите: Контакт след покупка / услуга, напр. за удовлетворението от моят автомобил или предоставените му услуги.

 

- Получател(и): Opel Automobile GmbH и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ споделят личните ми данни със съответните изпълнители на маркетингови проучвания, свързани с ИТ услуги, администрация и поддръжка. Opel Automobile GmbH и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ също така споделят личните ми данни със съответния доставчик на ИТ услуги (GM Holdings LLC, Мичиган, САЩ), който се намира извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и следователно в страна без подходящо ниво на защита на данните. Няма решение за адекватност на Европейската комисия, но съществуват подходящи гаранции, които в този случай са съответните стандартни договорни клаузи на ЕС. За да получа копие, мога да изпратя имейл до privacyrights@opel.com.

 

 

Съгласен съм ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ и Opel Automobile GmbH да използват горепосочените ми данни, за точна идентификация, за да ми предложат най-добрите услуги и опит и да избегнат възможни несъответствия по отношение на посочените цели. Тези страни използват бизнес правила при процесите на съвпадение и сливане, за да открият потенциални съвпадения между два или повече записа, идващи от различни източници и системи (напр. чрез онлайн заявки, отправени към Opel, участие в маркетингови събития на Opel, използване на myOpel) основен запис на клиента.

 

Личните ми данни ще се съхраняват за горепосочените цели още три години след последния контакт с Opel.

 

Обработката на данните се основава на съгласието, което декларирам с настоящото (член 6, параграф 1, буква а) Общ регламент за защита на данните (GDPR)).

 

Разбирам правата си, свързани с поверителността, и данните за контакт, описани в Политика за поверителност и „Бисквитки“.

 

За допълнителна информация относно поверителността, вижте Политика за поверителност и „Бисквитки“.

Close

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Информация за обработката на лични данни

 

Вашите лични данни ще бъдат обработени, с цел управление и изпълнение на искането Ви от ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“, бул. „Драган Цанков“ №36, София, Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Германия и, ако е приложимо, партньор на Opel като администратори, както следва:

 

Обработката на данните се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR.

 

Ние като администратори обработваме Вашите лични данни както следва:

 

Данни/ Цел(и) (задължителните данни са маркирани с *)

 

1.

Данни: Идентификация и данни за контакт ((име *, имейл адрес *, телефонен номер, пощенски адрес (* ако е приложимо))

- Цел(и): Контакт, комуникация и изпълнение на заявки; отписване от абонамент за новини

 

2.

- Данни: Модел от който се интересувате*

- Цел(и): Изпълнение на заявката

 

3.

- Данни: Избраният партньор на Opel *

- Цел(и): Изпълнение на заявката

 

4.

- Данни: Лизинг, финансов план (* ако е приложимо)

- Цел(и): Изпълнение на заявката

 

5.

- Данни: Данни за текущия автомобил*, VIN*, Първа дата на регистрация, регистрационен №, показания на километража, дата/ час на оставяне на автомобила, дата/ час на вземане, вид сервизна услуга*,  заместващ автомобил

- Цел(и): Изпълнение на сервизната поръчка

 

6.

- Данни: Тип запитване

- Цел(и): Изпълнение на заявка за контакт

 

Данните, маркирани с *, изброени по-горе, са задължителни и се изискват според договора. Затова сте задължени да ги предоставит. В случай че не предоставите данните, не можем да изпълним заявката.

 

Данните, изброени по-горе, ще се съхраняват в продължение на три години след прекратяване на това договорно взаимоотношение.

 

Получатели

 

Споделяме Вашите лични данни за изброените по-долу цели със следните получатели:

 

Данни / Цел(и) / Получател(и)

 

Данни:

Идентификация и данни за контакт

(име *, имейл адрес *, телефонен номер, пощенски адрес (* ако е приложимо)), модел от който се интересувате, избран партньор на Opel, лизинг, финансов план (* ако е приложимо), данни за текущия автомобил*, VIN*, Първа дата на регистрация, регистрационен №, показания на километража, дата/ час на оставяне на автомобила, дата/ час на вземане, вид сервизна услуга*,заместващ автомобил, тип запитване

 

- Цел(и): Изпълнение на заявката

 

- Получател(и): Opel Automobile GmbH и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ споделят вашите лични данни със съответните ангажирани процесори, за да подпомогнат администрирането на посочените цели.

Opel Automobile GmbH и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ споделят Вашите лични данни и със съответния доставчик на ИТ услуги (GM Holdings LLC, Мичиган, САЩ), който се намира извън Европейското икономическо пространство) и следователно в страна без подходящо ниво на защита на данните. Няма решение за адекватност на Европейската комисия, но съществуват подходящи гаранции, които в този случай са съответните стандартни договорни клаузи на ЕС. За да получите копие, моля изпратете имейл до: privacyrights@opel.com.

 

- Данни: Изпълнение на заявката Opel Automobile GmbH и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ споделят вашите лични данни със съответните ангажирани процесори, за да подпомогнат администрирането на посочените цели.

- Цел(и): Проследяване на изпълнението

- Получател(и): TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

 

За допълнителна информация относно поверителността, вижте нашата Политика за поверителност и „бисквитки“